Det nya Stockholm 28 oktober


Det är nu hundra år sedan den store Stockholmsskildraren Per Anders Fogelström föddes. Författarcentrum Öst kommer, att tillsammans med Södergården att arrangera en eftermiddag om Stockholm och stadens plats i den samtida litteraturen. Vems Stockholm är det som skildras idag? Finns det någon som tar vid där Per Anders Fogelström slutade? Var finns likheterna och skillnaderna mellan den dåtida och den nutida staden? För att ta reda på det har vi bjudit in Pooneh Rohni, Agneta Pleijel och Marie Silkeberg till ett samtal under rubriken Det nya Stockholm.

28 oktober 14.00, fri entré arrangeras i samarbete med Författarcentrum öst.

Spara