SPRÅK

Engelska
Målet för arbetet i våra kurser är att man skall lära sig förstå och tala engelska. Studietakten anpassas efter deltagarnas förmåga – alla ska kunna delta i en kurs i engelska. De mer avancerade kurserna ägnar sig åt ingående studier av språket medan konversationskurserna huvudsakligen sysslar med den muntliga språkträningen.
Fortsättningskurser

Ledare: Start: HT VT
Tisdag kl. 09.30  Birgitta Hoyaukin v38 v4
Tisdag kl. 12.00 Birgitta Hoyaukin v38 v4
Onsdag kl. 10.15  Mary Heder v38 v4
Onsdag kl. 15.30 Birgitta Hoyaukin v38 v4
Torsdag kl. 10.00 Mary Heder v38 v4
Konversationsengelska – för dig med nedsatt hörsel
Onsdag kl. 10.30
Birgitta Hoyaukin v38 v4

Avgift: HT 830:- 10 gånger, 20 studietimmar
VT 995:- 12 gånger, 24 studietimmar

 

Franska för nybörjare
Målet för kursen är att kunna beställa in en kaffe med mjölk och croissant på ett chict café i Paris.

Ledare: Start: HT VT
Varannan måndag kl. 14.00  Elisabet Björnberg v38 v4

Avgift: 495 kr 6 gånger 12 studietimmar

 

Spanska

Bienvenidos! – Välkommen!
Aqui tenemos cursos de español
– Här har vi spanska kurser.

Ledare: Start: HT VT
Måndag kl. 18.00 nybörjare Sebastian Olivera v38 v4
Tisdag kl. 18.00 konversation Sebastian Olivera v38 v4
Torsdag kl. 18.00 fortsättning – termin IIII Sebastian Olivera v38 v4

Avgift: HT 830:- 10 gånger, 20 studietimmar
VT 995:- 12 gånger, 24 studietimmar