SPRÅK

Engelska
Målet för arbetet i våra kurser är att man skall lära sig förstå och tala engelska. Studietakten anpassas efter deltagarnas förmåga – alla ska kunna delta i en kurs i engelska. De mer avancerade kurserna ägnar sig åt ingående studier av språket medan konversationskurserna huvudsakligen sysslar med den muntliga språkträningen.
Fortsättningskurser

Ledare: Start: HT VT
Tisdag kl. 09.30  Birgitta Hoyaukin v38 v4
Tisdag kl. 12.00 Birgitta Hoyaukin v38 v4
Onsdag kl. 10.15  Mary Heder v38 v4
Onsdag kl. 15.30 Birgitta Hoyaukin v38 v4
Torsdag kl. 10.00 Mary Heder v38 v4
Konversationsengelska – för dig med nedsatt hörsel
Onsdag kl. 10.30
Birgitta Hoyaukin v38 v4

Avgift: HT 830:- 10 gånger, 20 studietimmar
VT 995:- 12 gånger, 24 studietimmar

 

Franska för nybörjare
Målet för kursen är att kunna beställa in en kaffe med mjölk och croissant på ett chict café i Paris.

Ledare: Start: HT VT
Varannan måndag kl. 14.00  Elisabet Björnberg v38 v4

Avgift: 495 kr 6 gånger 12 studietimmar

 

Spanska

Bienvenidos! – Välkommen!
Aqui tenemos cursos de español
– Här har vi spanska kurser.

Ledare: Start: HT VT
Måndag kl. 18.00 nybörjare Sebastian Olivera v38 v4
Tisdag kl. 18.00 konversation Sebastian Olivera v38 v4
Torsdag kl. 18.00 fortsättning – termin IIII Sebastian Olivera v38 v4

Avgift: HT 830:- 10 gånger, 20 studietimmar
VT 995:- 12 gånger, 24 studietimmar

 

ANMÄLAN TILL KURSER OCH KLUBBAR
Anmäl dig till våra kurser och klubbar på telefon: 08-643 66 89, info@sodergarden.org eller besök Södergårdens expedition. Anmälan är bindande. Återtar du anmälan senare än en vecka före kursstart debiterar vi halva kursavgiften. Ångrar du din anmälan senare eller avbryter ditt deltagande betalar du full kursavgift. Kursavgiften ska vara inbetald senast när kursen börjar.
Bankgiro 739 – 8373
Swish 123 363 51 90
Förseningsavgift 100 kr. Reservation för prisändringar.
Studielitteratur och materialkostnader ingår ej i kursavgiften. Varje studietimme
är 45 minuter. Startdatum för kurserna hittar du i programmet eller på hemsidan. Vi skickar inte ut bekräftelse eller kallelse.