SPRÅK OCH LITTERATUR HT22

Spanska
Bienvenidos! – Välkommen!
Aqui tenemos cursos de español – Här har vi kurser i spanska.

Nybörjare
Måndag 16.00

Fortsättning
Tisdag 18.00

Fortsättning med inriktning konversation
Torsdag 18.00

Start v 38
Sebastian Olivera
Avgift: 930 kr
10 gånger, 20 studietimmar


Engelska
Förbättra dina kunskaper i det engelska språket både i tal och skrift! Studietakt och innehåll anpassas efter deltagarna.

Tisdag kl 11.30 eller 13.30
Start v 38
Nina Giliuson
Avgift: 930 kr
10 gånger, 20 studietimmar


Tid för skrivande
Har du en tydlig idé om vad du vill skriva om, eller har du redan hunnit en bit men kört fast? Då är du inte ensam. Den här kursen riktar sig till dig som behöver schemalagd skrivtid för att komma vidare med ditt projekt. Vid varje träff avsätter vi också tid för att diskutera dilemman och frågeställningar som kan väckas under skrivandets gång.

Tisdag 10.00
Start v 41
Maria Leijonhielm
Avgift: 895 kr
8 gånger, 24 studietimmar


Anmälan till kurser och klubbar
Anmäl dig till våra kurser och klubbar på telefon: 08-643 66 89 eller info@sodergarden.org eller besök Södergårdens expedition. Anmälan är bindande. Återtar du anmälan senare än en vecka före kursstart debiterar vi halva kursavgiften. Ångrar du din anmälan senare eller avbryter ditt deltagande betalar du full kursavgift. Kursavgiften ska vara inbetald senast när kursen börjar.
Bankgiro 739 – 8373
Swish 123 363 51 90Förseningsavgift 100 kr. Reservation för prisändringar.
Studielitteratur och materialkostnader ingår ej i kursavgiften. Varje studietimme
är 45 minuter. Startdatum för kurserna hittar du i programmet. Vi skickar inte ut bekräftelse eller kallelse.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ABF-platta-rgb-ejutfall.png

Alla kurser i samarbete med ABF