Svenska HT 21

Södergården och ABF Stockholm erbjuder kostnadsfria kurser i svenska för dig som är asylsökande. Kurserna finns på olika nivåer.

Teoretisk svenskundervisning
Grammatik
Möjlighet att använda datorer.

Anmäl dig genom att maila Lucia Ramirez Tuesta på ABF, e-post: asylsvenska.stockholm@abf.se

–        Förnamn
–        Efternamn
–        LMA-nummer
–        Mobilnummer
–        Epost


Södergården and ABF Stockholm offer free courses in Swedish for those who are asylum seekers. The courses are available at different levels.

Theoretical Swedish teaching
Grammar
Possibility to use computers.

Sign up by emailing Lucia Ramirez Tuesta at ABF, e-mail: asylsvenska.stockholm@abf.se

– First name
– Surname
– LMA number
– Mobile number
– Email
– Mobile number
– Email


MANUEL

Föreningen Manuel är en förening som hjälper människor på sitt egna språk. Manuel kan till exempel hjälpa till att prata med migrationsverket, försäkringskassan eller sjukvården. Vad behöver du? Boka ett möte med oss!

Telefon: 070 643 69 66  
E-post: kontaktamanuel@gmail.comhemsida: www.kontaktmanuel.se