Svenska HT 21

Södergården och ABF Stockholm erbjuder kostnadsfria kurser i svenska för dig som är asylsökande. Kurserna finns på olika nivåer.

Teoretisk svenskundervisning
Grammatik
Möjlighet att använda datorer.

Anmäl dig genom att maila Lucia Ramirez Tuesta på ABF, e-post: asylsvenska.stockholm@abf.se

–        Förnamn
–        Efternamn
–        LMA-nummer
–        Mobilnummer
–        Epost


Södergården and ABF Stockholm offer free courses in Swedish for those who are asylum seekers. The courses are available at different levels.

Theoretical Swedish teaching
Grammar
Possibility to use computers.

Sign up by emailing Lucia Ramirez Tuesta at ABF, e-mail: asylsvenska.stockholm@abf.se

– First name
– Surname
– LMA number
– Mobile number
– Email
– Mobile number
– Email


Kontaktnät Manuel
Manuel är en förening som hjälper människor på sitt eget språk. Föreningen kan till exempel hjälpa till i kontakt med Migrationsverket, Försäkringskassan eller sjukvården.
Vad behöver du hjälp med? Boka ett möte med oss!
Mobil 070-643 69 66 ● kontaktamanuel@gmail.com ● www.kontaktmanuel.se