SVENSKA

Södergården och ABF Stockholm erbjuder kostnadsfria kurser i svenska för dig som är asylsökande. Kurserna finns på olika nivåer.

Teoretisk svenskundervisning
Grammatik
Möjlighet att använda datorer.

Anmäl dig genom att maila Lucia Ramirez Tuesta på ABF, e-post: asylsvenska.stockholm@abf.se

–        Förnamn
–        Efternamn
–        LMA-nummer
–        Mobilnummer
–        Epost


Södergården and ABF Stockholm offer free courses in Swedish for those who are asylum seekers. The courses are available at different levels.

Theoretical Swedish teaching
Grammar
Possibility to use computers.

Sign up by emailing Lucia Ramirez Tuesta at ABF, e-mail: asylsvenska.stockholm@abf.se

  • First name
  • Surname
  • LMA number
  • Mobile number
  • Email
  • Mobile number
  • Email


MANUEL
Föreningen Manuel är en ideell förening som hjälper människor på sitt eget språk. Föreningen Manuel kan stödja dig i kontakten med migrationsverket, försäkringskassan, sjukvården och andra myndigheter och organisationer. Vi anordnar också samtalsgrupper och föreläsningar på olika språk.Vad behöver du? Boka ett möte med oss!
Telefon: 070-643 69 66
E-mail: kontaktamanuel@gmail.com
www.kontaktmanuel.se