Vår verksamhet

På Södergården samsas många olika former av verksamhet.


Anmälan till kurser och klubbar

Anmäl dig till våra kurser och klubbar på telefon: 08-643 66 89 eller elin@sodergarden.org eller besök Södergårdens expedition.


Hyr lokal
I den mån Södergårdens vackra lokaler ej utnyttjas av vår verksamhet, finns möjlighet att hyra dessa för föreningsmöten eller konferenser, dock ej för fester.

Klicka HÄR för att se bilder av lokalerna.


Pensionärsverksamhet
Plan ett är öppet fem dagar i veckan under terminerna. Där finns servering med dagstidning, sällskapsspel och bibliotek. På tisdagar serveras sopplunch. Pensionärer har reducerade priser på många av gårdens kurser och aktiviteter.


MANUEL – Kontaktnät på eget språk
MANUEL är en kontaktverksamhet för invandrare. Syftet är att ge råd och stöd till personer på deras eget språk. Manuels expedition är öppen måndag och onsdag samt fredag 10.00-13.00. Tre trappor upp i gårdshuset, ingång via innergården.
www.kontaktmanuel.se
Telefon 070 643 69 66