Arbetsmiljöpolicy

Södergårdens policy kring frågor gällande: sexuella trakasserier, övergrepp, våld och hot

Sexuella trakasserier och övergrepp Södergården accepterar inte någon form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Det gäller såväl anställda såväl som vikarier, praktikanter, inhyrda och nyanställda som styrelse och medlemmar. Om någon på Södergården uppmärksammar eller får kännedom om någon incident som rör ovannämnda grupp eller besökare så skall det rapporteras till verksamhetsledaren eller styrelsen som ansvarar för att följa upp händelsen och vidta åtgärder.

Våld och hot Södergården accepterar inte någon form av hot eller våld mot personal, styrelse, medlem eller annan besökare.

Vi har nolltolerans mot alla former av kränkningar, sexuella trakasserier, rasistiska uttryck, droger och alkohol.

Vi arbetar aktivt med dessa frågor och riktlinjer på våra APT-möten som sker en gång per vecka.

Vi polisanmäler alla brott och kontaktar vårdnadshavare om personerna som är inblandade är under 18 år.