Behandling av personuppgifter

Föreningen Södergården 802008-0688 registrerar och lagrar våra kursdeltagare och medlemmars personuppgifter för att kunna utföra de åtaganden vi har gentemot dem.

De uppgifter vi kan komma att registrera är:

• Namn
• Adress
• Mail
• Telefon
• Personnummer (när vi samverkar med studieförbund)

De registrerade personuppgifterna kan komma att användas för:

• Kontakt med elev inför och under studietidens gång.
• Marknadsföring av vårt övriga kursutbud och andra kulturella program vi erbjuder
• Redovisning till studieförbund

De registrerade personuppgifterna kan komma att lagras i:

• Vårt adressregister
• Vårt mailsystem
• Utskrivna på kurslistor och på anmälningslistor till studieförbund.
• Våra datorer

De registrerade personuppgifterna kan komma att delas med:

• Studieförbund
• Kurslärare/ledare
• Medarbetare för bokföring/revision

Publicering av bilder

I vår verksamhet tar vi ibland bilder för att använda, på vår hemsida och/eller i sociala medier. Säg till vid dessa tillfällen om du inte vill vara med på bild.

Deltagares rättigheter

• Har rätt att få ett utdrag av all information vi registrerat om dig
• Har rätt att få reda på var informationen har kommit ifrån, om du inte registrerat den själv
• Har rätt att begära ändring av dina registrerade personuppgifter
• Har rätt att återkalla detta samtycke
• Du har rätt att bli raderad från våra register, med undantag av sådant där lagen kräver eller tillåter att vi sparar informationen

Vill du utnyttja någon av dina rättigheter ber vi dig kontakta info@sodergarden.org