GRUPPER

Detta är ett urval av alla grupper som hyr lokal på Södergården. Letar du och din grupp lokal? Kontakta Södergården.
Vill du vara med i någon av grupperna? Kontakta ledaren.


Tävlingsbridge
Du bör ha spelat bridge en tid för att vara med i gruppen.

Torsdag 09.30, start v 38
Ledare: Gunilla Jägenstedt, 08-27 95 49 och Björn Nyman, 08-580 385 91


Målargrupp Onsdagsgruppen
Gruppen träffas och har akvarellmålning.

Onsdag 09.00, start v 36
Ledare: Lennart Berg, lennart.berg@ownit.nu, 070 653 37 23


Målargruppen Paletten
Gruppen träffas och har akvarellmålning.

Måndag 09.00, start v 36
Ledare: Inga-Lill Gellerstedt, 08-658 49 44


Porträttmålarna
Vi tecknar och målar efter foto och levande modell.

Tisdag 18.00, start v 38
Ledare: Birgitta Fransson, 070 679 45 27


Smidesgruppen Frifräsarna
För dig som tidigare har gått silversmideskurs och vill fortsätta arbeta på egen hand.

Torsdag 10.30, start v 38
Ledare: Birgitta Blomgren, 076 100 73 33


Gårdsmålarna
Vi träffas och målar akryl. 

Tisdag 10.00, start v 38
Ledare: Ingrid Ewald 070 218 68 04


Måndagssilver
Halva tiden tillsammans med en lärare och halva tiden på egen hand.
Måndag  9.00 – 14.30, start  v 38.
Avgift: 2 940 kr + hyra (varierar med antal deltagare)

Anmäl intresse till expeditionen 08-643 66 89 eller elin@sodergarden.org


Quiltgruppen
Kan du quiltning eller lappteknik? Vill du träffas och skapa tillsammans? Symaskiner finns.

Onsdag 9.00, start v 38
Ledare: Birgitta Horn 070 250 51 59


Internationella Folkdansklubben – Danser från Balkan
Kursen erbjuder en blandning av lättare, svårare och vilsamma ringdanser. Dansvana är nödvändig.

Tisdag 15.30, start v 38, 10 gånger
Ledare: Gunnel Ginsburg 070 796 11 96


Dansgruppen Angläsen – dans från 1600-1900-talen
Dansa med oss! Vi dansar kontradanser (squaredansens ursprung), gammeldans angläser, polka, lancierkadrilj och vals. Lite dansvana behövs.

Fredag 16.00, start v 38 
Dansledare: Anita Jansson 08-91 17 64


Stockholms seniorkör
Körens ändamål är att samla äldre sångare till fortsatt utövande av körsång; till glädje och förströelse för sig själva, samt för gamla och sjuka.
Om du tycker om sång och musik och vill sjunga med oss, hör av dig!

Tisdag 13.00, start v 37
Kontakt: Bernt Svarts 070 698 82 57 eller Börje S Andersson 070 779 31 44 


Karaoke för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
Kom och sjung karaoke och välj din favoritartist. Åtta träffar per termin. 

Torsdag 18.00–20.00, start v 36
Anmälan till Sara Brannäs, sara.brannas@nbv.se
Arrangeras av NBV.