GRUPPER

Grupper hyr lokal på Södergården.
Letar du och din grupp lokal? Kontakta Södergården. Vill du vara med i någon av grupperna? Kontakta ledaren.

Tävlingsbridge
Du bör ha spelat bridge en tid för att vara med i gruppen.

Torsdag 09.30.
Ledare: Gunilla Jägenstedt, 070 825 63 99 och Björn Nyman, 08-580 385 91

Målargrupp Onsdagsgruppen
Gruppen träffas och har akvarellmålning.

Onsdag 09.00
Ledare: Lennart Berg, lennart.berg@ownit.nu, 070 653 37 23


Målargruppen Paletten
Gruppen träffas och har akvarellmålning.

Måndag 08.30
Ledare: Inga-Lill Gellerstedt, 08-658 49 44


Penseldraget
Gruppen träffas och har akvarellmålning.

Torsdagar 12.00
Ledare: Ann Johansson


Akvarellvännerna
Gruppen träffas och har akvarellmålning.

Onsdagar 12.00
Ledare: Mona Hansson


Gårdsmålarna
Gruppen träffas och målar akryl. 

Tisdag 10.30
Ledare: Ingrid Ewald, 070 218 68 04

Quiltgruppen
Kan du quiltning eller lappteknik? Vill du träffas och skapa tillsammans?
Symaskiner finns.

Onsdag 9.00
Ledare: Birgitta Horn

Smidesgruppen Frifräsarna
För dig som tidigare har gått silversmideskurs och vill fortsätta arbeta på egen hand.

Torsdag 10.30
Ledare: Ingegärd Varda, 070-7756318


Måndagssilver
Halva tiden tillsammans med en lärare och halva tiden på egen hand.

Måndag  9.00 – 14.30
Avgift: 2 940 kr + hyra (varierar med antal deltagare)

Anmäl intresse till expeditionen 08-643 66 89 eller elin@sodergarden.org


Stockholmiana i rörliga bilder
Gruppen träffas och tar del av Stockholmiana i rörliga bilder från förr till nu.

Torsdag 13.00-15.30
Tommy Gustafsson, 0706400266

Att skriva sitt liv
En grupp för biografiskt skrivande.

Varannan måndag 11.00-13.00
Om du är intresserad av gruppen, hör av dig till Södergården.


Tid för skrivande
En skrivgrupp för dig som har ett pågående skrivprojekt. Vi läser för varandra och samtalar om våra projekt. Ibland gör vi också skrivövningar.

Onsdagar 10.00-12.30
Om du är intresserad av gruppen, hör av dig till Södergården.

Internationella Folkdansklubben – Danser från Balkan
Kursen erbjuder en blandning av lättare, svårare och vilsamma ringdanser. Dansvana är nödvändig.

Tisdag 15.30
Ledare: Gunnel Ginsburg, 070 796 11 96


Dansgruppen Angläsen – dans från 1600-1900-talen
Dansa med oss! Vi dansar kontradanser (squaredansens ursprung), gammeldans angläser, polka, lancierkadrilj och vals. Lite dansvana behövs.

Fredag 16.00
Dansledare: Anita Jansson, 08-91 17 64

Stockholms seniorkör
Körens ändamål är att samla äldre sångare till fortsatt utövande av körsång; till glädje och förströelse för sig själva, samt för gamla och sjuka.
Om du tycker om sång och musik och vill sjunga med oss, hör av dig!

Tisdag 13.00
Kontakt: Bernt Svarts 070 698 82 57 eller Ulf Edvardsson 0703706178

Karaoke för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
Kom och sjung karaoke och välj din favoritartist. Åtta träffar per termin. 

Torsdag 18.00–20.00, start 11 mars
Anmälan till Sara Brannäs, sara.brannas@nbv.se
Arrangeras av NBV.