lokalvillkor

När du är färdig i samlingssalen glöm inte att:

 • Ställa stolar och bänkar i ordning
 • Städa toaletterna
 • Sopa golvet och torka av det vid behov
 • Tömma soptunnorna och placera sopsäckarna hopknutna i entrén
 • Stänga av all utrustning
 • Släcka lamporna
 • Stäng alla fönster

Ta gärna ett fotografi av lokalen så du vet hur det såg ut när du kom.

Städmaterial finns i skåpet i köket. En städavgift på 500 kr utgår om lokalen inte är städad när du lämnar den.

 

När du är färdig i övriga rum glöm inte att:

 • Ställa stolar och bänkar i ordning
 • Stänga av all utrustning
 • Släcka lamporna
 • Stäng alla fönster