Covid-19 hösten 2020

Hej kära besökare! Just nu råder speciella tider och omständigheter på grund av rådande smittspridning av coronaviruset/covid-19.

Alla arrangemang på Södergården genomförs i enlighet med rådande föreskrifter från Folkhälsomyndigheten och med omsorg om alla våra besökare, ledare och personal. Här berättar vi både generellt och specifikt om våra olika arrangemang och vad vi gör för att ditt besök hos oss ska kännas och vara tryggt.

Sjukdom
Personal, volontärer och besökare uppmanas, både inför aktiviteter och genom informationslappar på Södergårdens entrédörrar, att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Personal, volontärer och besökare som uppvisar sjukdomssymptom på plats uppmanas att omedelbart lämna lokalerna.

Begränsat antal personer på aktiviteter och i lokaler
Inför varje arrangemang gör vi en bedömning utifrån typ av aktivitet och lokal, hur många personer som maximalt kan delta. Många arrangemang kräver föranmälan. I de fall då detta saknas är vi noga med att endast släppa in på förhand bestämt maxantal, även om det innebär att vi måste neka någon vid dörren.

Inomhus har vi tydliga skyltar vid varje rum som visar hur många som kan vistas där inne samtidigt. Vid större evenemang där upp till 50 personer vistas i lokalerna, har personal/volontärer övergripande ansvar för att en person alltid står i entrén och har koll på hur många som går in och ut.

Social distansering
Med hjälp av avståndsmarkeringar inomhus, färre antal stolar än vanligt och tydliga skriftliga/muntliga uppmaningar om att hålla avstånd i huset påminns vi som vistas i lokalerna om att hålla distans till varandra även inomhus.

Personal, volontärer och besökare uppmanas att undvika fysisk kontakt, och hälsa på olika kreativa sätt istället för kramar och handskakningar.

Vid eventuell köbildning uppmanas besökare att sprida ut sig och vänta utomhus för att minska trängsel.

Städning och hygien
Vi städar lokalerna oftare än vanligt och framförallt har vi större fokus på att torka av ytor som många rör vid såsom ledstänger, dörrhandtag, toalettringar, kranar och handfat.

Alla som vistas i lokalerna uppmanas att hålla en god handhygien. Tydlig information och påminnelse om detta finns på alla Södergårdens toaletter. Alla uppmanas att tvätta händerna noggrant och att använda handsprit som finns också tillgängligt på många platser i huset.

Fika
Kaffeservering sker bara utomhus på gården, gäster uppmanas till att betala med swish eller lägga pengar i burken. Det serveras enbart styckförpackade kakor. Kaffe- och tekanna rengörs flera gånger dagligen. Gården är tydligt avståndsmarkerad och möblerad med avstånd mellan platserna.

Uthyrningar
Vi hyr inte ut Södergårdens lokaler för sällskap större än 50 personer. Beroende på aktivitet och vilket rum en önskar hyra är maxantalet ofta lägre än 50 personer. Föreningen Södergårdens lokalansvarig meddelar maxantal vid bokning. 

Södergårdens hyresgäster ansvarar för att allmänna rekommendationer och föreskrifter följs vid tillfället för uthyrningen.