I nöd och lust I – 3 oktober

Temaserie med Annika Forssell, fil. kand, konstvetare.

Tematräff torsdagen den 3 oktober 2013 kl 14.00
Del I ANNA BRØNDUM – MICHAEL ANCHER
sam arr med ABF Stockholm        entré 50 kr