I nöd och lust II – 7 november

Tematräff torsdagen den 7 november 2013 kl 14.00
Del II ODA LASSON – CHRISTIAN KROHG


 

 

 

 

 

 

 

 

Fil. kand. konstvetare Annika Forssell berättar och visar bilder

sam arr med ABF Stockholm        entré 50 kr ring 08-643 66 89 för mer info och biljetter!