I nöd och lust IV – 6 mars

Tematräff torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00
DEL IV SIGRID HJERTÈN – ISAAC GRÜNEWALD

Föredrag av och med Annika Forssell, fil. kand. och konstvetare

sam arr med ABF Stockholm        entré 50 kr