I nöd och lust III – 6 februari

Tematräff torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00
Del III HANNA HIRSCH – GEORG PAULI
 

 

 

 

 

 

 

Konstvetare och fil. kand. Annika Forssell berättar och visar bilder

sam arr med ABF Stockholm        entré 50 kr