Engelska

Målet för arbetet i våra kurser är att man skall lära sig förstå och tala engelska. Studietakten anpassas efter deltagarnas förmåga – alla ska kunna delta i en kurs i engelska. De mer avancerade kurserna ägnar sig åt ingående studier av språket medan konversationskurserna huvudsakligen sysslar med den muntliga språkträningen.

Fortsättningskurser Ledare: Start: HT VT
Tis kl 9.30 Birgitta Hoyaukin v38 v4
Tis kl 12.00 Birgitta Hoyaukin v38 v4
Ons kl 10.15 Mary Heder v38 v4
Ons kl 18.00 Birgitta Hoyaukin v38 v4
Tors kl 10.00 Mary Heder v38 v4

 

Konversationsengelska –
för dig med nedsatt hörsel
Ledare: Start: HT VT
Ons kl 12.15 Birgitta Hoyaukin v38 v4

Avgift:
HT 800:- 10 ggr, 20 studietim
VT 960:- 12 ggr, 24 studietim